Monday, March 29, 2010

Kunci dunia dan akhirat


Dalam beribadah kepada Allah, seorang muslim tentu mengharapkan kebaikan dari Allah. Ketika dia bersyukur, bersabar ataupun ketika bertaubat dari kesalahan, pasti kebaikanlah yang dituju.Sesungguhnya niat ikhlas yang ada pada diri seorang muslim ketika melakukan suatu amalan. Dia hanya mengharapkan kebaikan dari Allah SWT, tidak dari selainNya.

Allah telah menjadikan kunci sebagai pembuka bagi setiap perkara yang dituntut. Dia menjadikan kunci solat adalah bersuci, sebagaimana sabda Nabi SAW,"Kunci solat adalah taharah (bersuci)

Kunci haji adalah ihram, kunci segala kebaikan adalah kejujuran. Kunci syurga adalah tauhid. Kunci ilmu adalah bertanya dengan baik dan serius mendengar, kunci kemenangan dan kegemilangan adalah sabar. Kunci penambahan nikmat adalah bersyukur. Kunci kewalian adalah cinta dan zikir. Kunci keberuntungan adalah taqwa. Kunci petunjuk adalah cinta dan takut kepada Allah swt. Kunci permintaan adalah doa. Kunci cinta akhirat adalah zuhud di dunia. Kunci iman adalah merenungkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambaNya untuk direnungkan.

Kunci masuk kepada Allah swt adalah penyerahan hati kepadaNya, ikhlas keranaNya dalam cinta, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Kunci kehidupan hati adalah merenungkan al-Quran, merendahkan diri, berdoa dan meninggalkan dosa.

Kunci rezeki adalah bekerja dengan disertai istighfar dan taqwa. Kunci kemuliaan adalah taat kepada Allah dan RasulNya. Kunci persiapan menuju akhirat adalah memendekkan angan-angan. Kunci segala kebaikan adalah cinta Allah dan negeri akhirat. Dan kunci segala keburukan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan.

Bab ini merupakan bab ilmu yang paling bermanfaat iaitu mengetahui pintu-pintu kebaikan dan keburukan. Tidak ada yang mengetahuinya dan peduli kepadanya kecuali orang yang bernasib baik dan mendapatkan hidayah. Kerana sesungguhnya Allah swt telah membuat kunci dan pintu masuk bagi kebaikan dan keburukan.

Allah swt juga membuat kunci masuk neraka adalah syirik, sombong, berpaling dari ajaran Allah yang dibawa rasulNya, enggan berdzikir kepadaNya dan tidak menunaikan hak-hakNya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan arak sebagai kunci segala dosa. Dia menjadikan kesesatan kunci perzinaan.Allah menjadikan menipu sebagai kunci kemunafikan. Allah menjadikan kekikiran dan kemegahan sebagai kunci kedekut, memutus hubungan sanak saudara dan mengambil harta orang lain dengan tidak halal. Allah swt juga menjadikan berpaling dari ajaran yang dibawa oleh RasulNya sebagai kunci bid’ah dan kesesatan.

Setelah kita mengetahui sebagian dari kunci kebaikan di atas, maka di sana ada satu kunci utama sebagai pintu pertama untuk mendapatkan kunci-kunci tersebut.

Tidak lain kunci utama itu adalah ilmu. Kerana dengan ilmu, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mendatangkan cinta dan redha Allah, dan mana yang akan membawa pada kemurkaanNya.Dengan ilmu, seseorang boleh melakukan berbagai amalan.Imam al-Bukhari berkata "Ilmu itu (harus ada) sebelum berkata dan beramal."

Dan Rasulullah SAW sendiri telah menegaskan bahawa orang yang disukai oleh Allah, adalah orang yang diberi pemahaman ilmu agama. Beliau bersabda "Barangsiapa yang Allah kehendaki akan kebaikan padanya, nescaya orang itu akan faham dalam agamanya." [Muttafaq `alahi], dan Allah berfirman "Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." [Thaha: 114]

"Wahai Allah, berikanlah manfaat kepada kami dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah tambahan ilmu kepada kami.

2 Komen:

Abd Razak said...

Salam..:)

Saya tambah ya...

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Sahihnya, bahawa seorang pernah bertanya kepada Imam Wahab Ibn Munabbih: “ Bukankah Laa ilaaha illallah itu kunci syurga?”

Wahab menjawab: “ Benar, akan tetapi tidaklah bagi setiap kunci itu melainkan ia mempunyai gigi.Jika engkau membawa kunci yang bergigi, maka pintu syurga akan di bukakan untukmu, jika tidak maka pintu tak akan di bukakan untukmu”

'Gigi' yang dimaksudkan ialah bukan sekadar menyebut kalimah syahadah tetapi memahaminya serta melaksanakan apa yg dimaksudkan darinya.

Kuhasya said...

salam Abd Razak
syukran :-) mengenai hadis itu ana sengaja tak letak didalam artikal ana disebabkan ana kurang faham maksud "gig" yang disebut dalam hadis tersebut..apa pun syukran atas pengkongsian ilmu.

Post a Comment

Lakaran Hati © 2008 Template by:
SkinCorner